Đổi thẻ cào thành tiền mặt

CARD1S.VN - ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT UY TÍN

- Sai mệnh giá thẻ trừ 50% mệnh giá gốc.

- Lợi dụng hệ thống để rửa tiền = khóa vĩnh viễn + giam tiền.
- Nhắn tin Fanpage hỗ trợ để được duyệt API nhanh nhất.
- Mua mã nguồn giống CARD1S (100% gốc) liên hệ zalo 0966142061
- KHÔNG HOÀN TIỀN KHI NẠP TIỀN SAI NỘI DUNG NHIỀU LẦN !!

Số dư tài khoản trên 100k. Đội ngũ kĩ thuật hỗ trợ tích hợp miễn phí !!!

** Tool tự động điểm danh Shopee kiếm xu mỗi ngày: tại đây

Tổng thực nhận: 0đ

Bảng phí đổi thẻ cào

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 15% 15% 15% 14% 14% 16% 16% 16% 17%
VIP 15% 15% 15% 14% 14% 16% 16% 16% 17%
THÀNH VIÊN 21% 20% 20% 17% 18% 19% 19% 21% 22%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 18% 18% 18% 16% 16% 16% 16% 16% 17%
VIP 18% 18% 18% 16% 16% 16% 16% 16% 17%
THÀNH VIÊN 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15% 99%
VIP 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15% 99%
THÀNH VIÊN 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15% 99%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13%
VIP 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13%
THÀNH VIÊN 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
VIP 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
THÀNH VIÊN 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
VIP 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
THÀNH VIÊN 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%